فروش موتور برق

/
فروش موتور برق دیزل چیست: دیزل. [ زِ ] (آلمانی ، اِ) نوعی موتو…